planks/ pallok+k

Simple summary

PALLOK+K

is a smart real scale wooden system made for communities and collectives to prepare and model structures on urban sites. The buliding method is a funny way to make people to communicate to each other and have a critical point of view of their living area. We prepared a 1:10 scale model and a graphic guide to make easier to imagine the real scale object (like LEGO) .  We only designed a modul – called palló, whick means plank  (measure: 5 x 20 x 300 cm and 5 x 20 x 100 cm the dimensions). Pallok could be handled easily and clear, pieces can be put together as the walls of a loghouse one goes on the top of another and so on… Fixings are made with ratchet straps. The pieces are cheap easy to replace if one got broken.

Building method:

1. invite the members of the community or collective for a brainstorming and playing with the model (scale 1:10) about their ideas.

2. make a documentation about the workshop and prepare a calendar for the date of the common building when people could use the wooden system with our supervision.

3. using the system on the workshop when the ideas becomes real urban spaces/ the community could try in real scale the different needs to be able to decide about them.

4. according to the decision the building structure could define finaly or substitute with an traditional future project.

5. Owing to the flexible system makes easy the pieces  to take apart and store them.

———————————————————————————————

Helyszín //////////

Dabas 1989-ben három település (Sári, Dabas, Gyón) összevonásával vált – közigazgatásilag- várossá.

A lakosság jellemzően mezőgazdasági munkával foglalkozik. Sárira és Gyónra a mai napig is gazdálkodó,  falusias életmód a jellemző.

Az elmúlt években Dabas a városközpont teljesen megújult és maga a város is sokat fejlődött, de ezt nem követte arányosan a lakosság összetételének változása.

A pályázat helyszíne az 1980-as években épült Szintes utcai lakótelep. Ez volt itt a szocializmus utolsó beruházása ami  idegen testként „tapadt” a városközponthoz.

A létrejött építészeti státusz rányomta bélyegét az itt lakók megítélésére is, akiket még ma is sokszor betelepülteknek, „gyüttmenteknek” vagy “szélfúttáknak” neveznek és ez nagyban meghatározza az egyének közérzetét.

Közösség //////////

A város egyik alkotó közössége a Trafik Kör, már évek óta szervez közösségi aktivitásokat (a trafik újraélesztése, szalonnakör, blackbox köztéri mobil kiállító tér, kocka ház, stb.). Az idei projekt célja egy olyan folyamat elindítása,  ami  a közösség építés mellett a figyelem odairányításával hozzá járul a Szintes utcai lakótelepen élők  megítélésének  változásához majd folyamatos közösségi aktivitást képes gerjeszteni Dabason és közelebbi-távolabbi körzetében.

A koncepciónk //////////

lényege egy LEGOszerűen variálható egyszerű építőelemekből álló játékos rendszer létrehozása, amivel a Trafik Kör közössége aktív közös tervezési munkára szólíthatja  a lakótelep kreatív közösségét. A közterületen korábban több helyen alakultak önállóan művelt kiskertek, utcabútorok kerültek a teresedésekre, a lakók önálló akciókba kezdtek (pl. emberkarám), így számtalan színes ötlet bizonyítja a spontán kreativitást és az alkotás igényét. A lakótelepen élőkben ugyanúgy ott van a vágy a környezetük  alakítására – még ha az közterület is- mint a város más részein élő saját telkükön gazdálkodókban.Szociológiai tény, hogy egy lakóközösség aktívvá tétele pozitív hatással lehet az együtt élők közérzetére és ezzel együtt az egyének mentális állapotára. A közös alkotásban lévő erő életre hívhat olyan szokásokat, amik közvetlen befolyásolhatják egy település életét. Ez pedig növelheti a helyi identitást és javíthatja a város egységét, egységességét.Az elmúlt hetekben a lakók bevonásával megkezdtük az ötletek összegyűjtését és dokumentálását.A trafik Kör mint alkotó közösség szerepe és jelentősége abban áll, hogy segítsen beindítani az önszerveződést és felkeltse a figyelmet a már meglévő kreatív részletekre és ki nem mondott igényekre, minek folytán nagy mértékben változhat egy-egy közösség megítélése, közérzete és identitása. A pályázat időbeli és térbeli keretein túl a Trafik Kör aktivitása és a “Pallók+k” rendszere időről időre újabb életterekbe integrálódva más mikroközösségeket is meg tud megszólítani. Az építőelemek egyszerű szerelési mechanizmusa és a Trafik Kör termékeny közösségszervező tevékenysége együtt segítheti a kommunikációt, és az életterek mentális és fizikai javítását.

Pallók+k  használata + recept //////////

Kiválasztottunk egy olyan elemet -palló-, ami egyszerűen kezelhető és egyszerűen pótolható fizikai károsodás esetén. A pallókból hagyományos rönkfal szerkesztési szabályait használva modulszerűen illeszthető elemeket készítünk. A pallókat egyszerű rögzítő elemekkel – spaniferekkel – feszítjük egymáshoz. Létrejön egy oldható variálható térstruktúra.

1. lépés////

A lakótelep “egyik” bugyrában önkéntesekkel (D1618 + Trafik + természetesen minden lelkes jelentkező csatlakozhat) megépítünk egy gondolkozó + kommunikációs  pad-asztal-rendszert.

2. lépés////

Meghirdetjük a lakóknak a közös ötletelés időpontját, ahol jókedvű beszélgetés során egy 1:10-es léptékű “kicsi” pallók-játékkal modellezzük a felmerülő igényeket és dokumentáljuk őket.

3. lépés////

A Trafik Kör által meghirdetett időpontban szétszereljük a padot és az elemek újra összeillesztve kipróbáljuk a közösség által felvetett köztéri funkciókat (heverésző, kertmozi, lelátó, kapufa, pingpongasztal, stb.) és 2-3 hetes periódusban használjuk őket. Abban az esetben, ha megszeretik a tárgyat újabb elemek gyártásával reprodukálható a rendszer és véglegesíthető a forma. A struktúra előnye, hogy rugalmasan alkalmazkodni tud téri szituációkhoz, képes más építőelemeket is magába fogadni és szétbontva egyszerűen tárolható.

4. lépés////

A kísérlet hosszú távú eredménye lehet egy olyan reprodukció, ami során más közösségek hasonló vagy éppen ugyanezen rendszerrel dolgozva  a lakókörnyezetükben kreatív élettereket lesznek képesek kidolgozni erősítve a szociális  aktivitás és az emberi kapcsolatokat.

(Trafik Kör + D1618 Műhely)

“MI KIS FALUNK pályázat”

A helyszínen/ On site

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

025

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

026

027

Advertisements
%d bloggers like this: