PANEL Venicycle system

PANEL/ Venicycle System – An exhibition project

Hungarian Pavilion, Venice Architecture Biennial, 2012
In recent years, architecture’s intra-disciplinary dynamisms resulted in a gradual expansion of the architectural field, in which immediate functionality and productivity are no longer required from all kinds of architectural practices.6 In this expanded field, architecture is “a way of negotiating the real, (…) a specific kind of socially symbolic production whose primary task is the construction of concepts and subject positions rather than the making of things.” The PANEL project aims to situate itself within these new coordinates of architectural reflection, aspiring simultaneously to demonstrate architecture’s organizational force on the scale of the city and to tell a fascinating story by waving together a set of technological, architectural and historical narratives. PANEL proposes a new urban transportation system based on a vehicle (paddle boat) that is site-specific both from the viewpoint of the Biennale and from that of Hungary, being built by recycling the plastic boards that used to cover Budapest’s once iconic Kőbánya-Kispest metro station building, inaugurated in 1980. The paddle boat system introduced to Venice, a city in desperate need of alternative means of transportation and alternate viewpoints and perspectives, will be contextualized and interpreted by the exhibition using the Hungarian Pavilion’s space, that, besides the information hub explaining the system’s rules and the installation presenting the composition and trajectory of the boats’ architectural elements, will also include video- and sound installations reflecting upon the relationships between architecture and (water) transportation, heritage, performance, play, urban systems, storytelling, exotism and ostalgia, recycling and public spaces.

project: Balázs Antal, Gergely Kukucska, Levente Polyák

Special thanks for Bence Ágh, Csaba Huszár and Alessandro Zorzetto!

PANEL/ Venicycle System – Kiállítási koncepció 

Velencei Építészeti Biennálé, Magyar Pavilon, 2012
Látható, hogy az építészet interdiszciplináris újragondolása, az építészek “kivándorlása” az építészet határterületeire olyan jelenség, amely az építészetelméletben is egyre intenzívebb reflexió tárgyává válik. Magyarországon ennek a folyamatnak a kezdetén járunk. Miközben egyre több építész hagyja el a klasszikus építészeti mezőt, hogy feltalálóként, szoftverfejlesztőként vagy filmesként dolgozzon, az építészetelméleti és történeti reflexió ritkán merészkedik ki a valódi interdiszciplinaritás terébe, és továbbra is hajlik arra, hogy az épületeket tekintse az építészeti alkotás kizárólagos termékeinek. E megváltozott építészetelméleti kontextusra kíván reagálni a 2012-es Velencei Biennáléra tervezett PANEL projekt, egyszerre törekedve az építészet városléptékű szervező erejének praktikus szemléltetésére és egy technológiai és történeti szálakat egy komplex narratívába szövő történet elmesélésére. A PANEL egy új városi közösségi közlekedési rendszer létrehozását célozza meg egy olyan közlekedési eszköz (vízibicikli) segítségével, amely hely-specifikusnak mondható mind a Biennálénak helyet adó Velence illetve a Giardini szempontjából, és egyúttal a kiállító ország specifikus történeti-építészeti karakterjegyeit is magán viseli, amennyiben a Magyarországon lezárni kívánt (de kísértő emlékű) államszocialista korszak egyik meghatározó városi ikonja, az 1980-ban felavatott és a 2011-es év során lebontott Kőbánya-Kispesti metróállomás műanyag paneleiből készül.
A vízibicikli-rendszert kontextualizáló kiállítás és katalógus azt egy gazdag, sokrétegű építészeti-technológiai történelmi naratíva részeként értelmezik a közönség számára. Az épület bontásáról, az elemek újrafeldolgozásáról, valamint a vízi  tazás különböző módozatairól szóló hang- és videóinstallációkat is tartalmazó kiállítás egy dramaturgiailag gondosan megalkotott szekvencia-sorozatként áll össze, amelynek egyes fázisai a történet egyes szálait jelenítik meg a kiállításban, a didaktikus narrációt elkerülő módon, a látogatóra bízva a szálak összefonását.

Projekt: Antal Balázs, Kukucska Gergely, Polyák Levente

Külön köszönet Ágh Bencének, Huszár Csabának és Alessandro Zorzettonak!

Advertisements
%d bloggers like this: